De Woningraat en De Wulverhorst ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst

De bouw op de locatie Schuylenburcht gaat voorspoedig. Eerder al spraken De Woningraat en De Wulverhorst de intentie uit om 25 zorgwoningen op deze locatie te realiseren. De samenwerkingsovereenkomst is getekend waarin afspraken zijn vastgelegd.

We zetten ons samen in voor een levendige sociale gemeenschap

Nieuw Schuylenburcht wordt een plek waar iedereen elkaar kent en elkaar kan ontmoeten. Een plek waar niemand zonder sociaal netwerk hoeft te leven en waar zorg, veiligheid en naar elkaar omkijken vanzelfsprekend is. De Woningraat en De Wulverhorst scharen zich vol overtuiging achter een integraal woonconcept.

25 appartementen bestemd zijn voor zorg

Alle cliënten van de 25 appartementen vallen onder de reikwijdte van de Wet langdurige zorg of beschikken over een indicatie beschermd wonen WMO. De overige appartementen zijn bestemd voor een mix van bewoners. Deze appartementen worden via WoningNet regio Utrecht verhuurd. Er worden 20 appartementen met een doorstromingsexperiment toegewezen aan senioren.

Een mooie mix van wonen met en zonder zorg

Naast woningen waarin zorg geleverd wordt zijn er dus ook woningen voor senioren en overige woningzoekenden. Ook voor jongeren is het een mooie plek om te wonen. Het centrale ontmoetingspunt is een ruimte met een buurtfunctie, waar van alles georganiseerd gaat worden. Het bevordert de inclusiviteit en biedt mogelijkheden voor duurzame formele en informele zorg.