De Woningraat en De Huurdersraat hebben op 14 februari een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend

In goed overleg hebben we onze afspraken over hoe we samenwerken zijn geëvalueerd. Op basis daarvan is onze samenwerkingsovereenkomst aangepast. Op woensdag 14 februari hebben we de nieuwe overeenkomst samen ondertekend.