Naar overzicht

Schuylenburcht sloop en nieuwbouw

Oudewater

Over dit project

 

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief 1 - Schuylenburcht 
Nieuwsbrief 2 - Schuylenburcht 
Nieuwsbrief 3 - Schuylenburcht 
Nieuwsbrief 4 - Schuylenburcht 

Beeldkwaliteitsplan Schuylenburcht

Nieuwsbericht : Voortgang nieuwbouw Schuylenburcht 30-01-2020
Nieuwsbericht: Voortgang nieuwbouw Schuylenburcht 20-12-2019

 

Het voormalige verzorgingshuis De Schuylenburcht staat bijna geheel leeg. Alleen het Hospice is nog gehuisvest in de voormalige dokterspraktijk.


Sloop
Voordat er gestart kan worden met de sloop van de Schuylenburcht zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd.

Natuurtoets
We hebben een natuurtoets laten uitvoeren.
Er zijn verschillende soorten vleermuizen aangetroffen. Voor deze vleermuizen moet vervangende verblijfruimte worden gemaakt.
Bij de Schoutdreef zijn daarom in de gevels vleermuiskasten geplaatst. 

Asbestinventarisatie
Er is een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbest in het gebouw. Er is asbest aangetroffen. Dit is standaard voor een gebouw met dit bouwjaar. Voordat de Schuylenburcht gesloopt wordt zal het asbest uit het gebouw weggehaald worden. Het verwijderen van het asbest wordt gedaan onder toezicht en door een gespecialiseerd bedrijf.

Verkennend bodem en asbestonderzoek
In de grond rond het gebouw zijn bodemmonsters genomen. In de bovengrond is geen verontreiniging aangetroffen. Dieper in de grond is op een beperkte plek (een oude gedempte sloot) verontreiniging aangetroffen. Na de sloop van het gebouw zal nader onderzoek uitgevoerd worden.

De planning is nu dat de sloop in de tweede helft van 2019 zal starten.

Nieuwbouw
Na de sloop komt er nieuwbouw op de locatie. We gaan waarschijnlijk appartementen bouwen. Welke vorm de bebouwing krijgt en aan welke doelgroep de nieuwe huurappartementen toegewezen worden moet nog vastgesteld worden. De plannen zijn nog in een vroeg stadium er is daarom nog geen precieze planning van dit project.

 


Algemeen

  • Plaats Oudewater
 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden