Oranjepark 2

De Woningraat werkt op de locatie Oranjepark 2 aan de ontwikkeling van 29 levensloopbestendige huurappartementen. Het gaat om de locatie Prins Bernhardstraat, naast de bestaande woningen van de Wulverhorst, deels op de plek waar nu de dierenweide ligt. We werken bij deze ontwikkeling samen met de Wulverhorst. Er zijn nog gesprekken gaan de over de precieze invulling van de samenwerking.

Vragen en antwoorden naar aanleiding van presentatie 9 februari 2022

Het was naar aanleiding van de presentatie op 9 februari mogelijk om vragen in te dienen.