Oranjepark 2

De Woningraat werkt op de locatie Oranjepark 2 aan de ontwikkeling van levensloopbestendige huurappartementen. Het gaat om de locatie Prins Bernhardstraat, naast de bestaande woningen van de Wulverhorst, deels op de plek waar nu de dierenweide ligt. We werken bij deze ontwikkeling samen met de Wulverhorst. Er zijn nog gesprekken gaan de over de precieze invulling van de samenwerking.

Informatieavond voor omwonenden

Op 12 oktober is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden van het project Oranjepark 2. Ongeveer 60 omwonenden zijn aanwezig geweest. Naar aanleiding van inbreng van omwonenden en de Gemeenteraad is er naast het originelen plan nog een alternatiefplan gemaakt. Dit plan B is wat anders geplaats in het gebied. Tijdens de avond hebben we beide plannen gepresenteerd en was er ruimte voor vragen. Bewoners mogen hun voorkeur aangeven voor plan A of plan B.