Governance code

De Woningraat is lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De ongeveer 450 leden van Aedes werken vanuit bijna 1.000 vestigingen en werkmaatschappijen aan duurzaam en betaalbaar wonen in leefbare buurten en woonkernen. Woningcorporaties, waaronder De Woningraat, zorgen er voor dat ruim 2,4 miljoen huishoudens goed wonen. Aedes maakt zich sterk voor de condities waaronder woningcorporaties als maatschappelijke ondernemingen hun werk kunnen doen. Aedes geeft voorlichting en informatie, initieert onderzoek en productontwikkeling en is tevens werkgeversvereniging.

Gedragscode

In 2006 heeft Aedes de ‘governance code woningcorporaties’ gepubliceerd na goedkeuring door haar algemene ledenvergadering.
Deze gedragscode is voorgeschreven aan de leden van Aedes, waaronder De Woningraat. In 2015 is de code vernieuwd. Met veel waardering voor de code tekenen we aan, dat een aantal in de code verwoorde aspecten minder goed bij ons passen vanwege onze geringe omvang. Daarnaast zijn er aspecten die nog niet of niet geheel zijn ingevoerd en waarmee wij dus afwijken van de code.

‘Voer in of leg uit’

We hechten waarde aan het principe ‘voer in of leg uit’. Hieronder wordt aangegeven op welke wijze we afwijken van de code en waarom. 

• Voor alle leden van de raad van toezicht en de directeur/bestuurder wordt een register van nevenfuncties bijgehouden.
• Vanwege de beperkte omvang hebben we geen introductieprogramma voor haar leden van de raad van toezicht. Er is wel opleidingsbudget opgenomen in de begroting.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden