Geen objecten gevonden

Tijd om te laten zien wat wij doen (Oudewater)

Publicatiedatum: 05-02-2019

Wij bestaan nu ruim anderhalf jaar. De Woningraat is ontstaan uit de fusie van drie kleine woningbouwverenigingen uit Oudewater, Lopik en Benschop. De eerste anderhalf jaar is hard gewerkt om de nieuwe organisatie in te richten. We hebben wat minder gecommuniceerd. Dit jaar gaan we u weer regelmatig informeren over onze werkzaamheden. In de IJsselbode over onze werkzaamheden in gemeente Oudewater en in Het Kontakt voor de gemeente Lopik. 

De hoofdtaak van De Woningraat

We werken aan een goede, duurzame en betaalbare woningvoorraad die passend is bij de vraag. Hoe doen wij dat?
- We renoveren en verduurzamen woningen
- Maken het plaatsen van zonnepanelen mogelijk
- Bouwen nieuwe woningen
- Investeren in betaalbaarheid
- Doen een bijdrage in leefbaarheid

Renoveren / verduurzamen

De prijzen in de bouw zijn gestegen en er is steeds vaker een tekort aan personeel. Dit is ook voor ons een knelpunt. Voor kleinere projecten is het lastig om een aannemer te vinden. Het renovatieproject van 2018 wordt daardoor uitgevoerd in 2019. Er worden in Oudewater 29 woningen in diverse straten gerenoveerd. Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Hierdoor wordt het wooncomfort voor de huurders verbeterd en gaan de energiekosten omlaag.

Zonnepanelen

Wij werken samen met Wocozon om zo veel mogelijk huurwoningen uit te rusten met zonnepanelen. Voor huurders in Benschop en Oudewater is dit nu al mogelijk. Voor huurders in Lopik gaat dit project nog starten. Elke met zonnepanelen uitgeruste woning brengt ons een stapje dichter bij onze doelstelling van een gemiddeld label B in 2021 over het hele woningbezit. Huurders betalen niets voor de zonnepanelen zelf. Alleen voor de zonnestroom betalen huurders een vast maandelijks voorschot bedrag. Het maandbedrag bij de gewone energieleverancier kan hiermee verlaagd worden. De prijs voor de zonnestroom is gemiddeld 20% lager dan de energie van de energieleverancier. Aanmelden voor zonnepanelen kan nog steeds via www.wocozon.nl/woningraat. Huurders ontvangen eerst vrijblijvend informatie. Er zijn al ruim 100 woningen van De Woningraat uitgerust met zonnepanelen!

Nieuwbouw

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de afronding van de bouw van 30 eengezinswoningen in Noort Syde II. Bij de toewijzing is gewerkt met een doorstromingsexperiment. Met zeer positief effect! De nieuwe huurders zijn allemaal inwoners uit Oudewater. In 2018 is naast de nieuwbouw in Noort Syde ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe appartementen op de locatie Schuylenburcht en de locatie Wijngaardstraat. De ontwikkeling van de nieuwbouw op de locatie Schuylenburcht ligt helaas sinds de zomer stil. Na discussie over deze locatie in de gemeenteraad, zijn de uitgangspunten voor de locatie door de gemeente eind 2018 vastgesteld. Vanaf januari wordt gestart met het opstellen van het stedenbouwkundig structuurontwerp voor Nieuw Schuylenburcht. Na vaststelling van het structuurontwerp kunnen we starten met de planontwikkeling. Aan de Wijngaardstraat gaan wij een gebouw met 21 appartementen realiseren. Op korte termijn verwachten wij uitsluitsel te krijgen van de gemeente over het ontwerp van het appartementengebouw. Als alle procedures doorlopen zijn, hopen wij begin 2020 met de bouw van de 21 appartementen te starten.

In maart weer een artikel

We gaan u de komende tijd regelmatig informeren. Op www.dewoningraat.nl vindt u actuele berichten over projecten en overig nieuws. De volgende keer in deze krant vertellen wij over hoe wij investeren in betaalbaarheid en leefbaarheid en de stand van zaken van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden