Ondertekening prestatieafspraken Gemeente Lopik

Publicatiedatum: 06-12-2019

De gemeente Lopik heeft eind 2017 de ‘Woonvisie Lopik 2018-2022, ruimte met kwaliteit’ opgesteld. Deze visie is op 6 februari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente Lopik, woningbouwvereniging De Woningraat en huurdersvereniging Huurdersraat tekenden maandag 25 november 2019 de prestatieafspraken die voortvloeien uit het ‘bod’ dat De Woningraat heeft gedaan.

Op grond van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht bij te dragen aan het gemeentelijk woonbeleid. Jaarlijks dient de corporatie een ‘bod’ uit te brengen waarin de corporatie aangeeft welke bijdrage zij in het komend jaar gaat leveren aan de uitvoering van het voorgenomen beleid, zoals dit in de gemeentelijke woonvisie is vastgelegd.

Het bod van de woningbouwvereniging betreft een overzicht van voorgenomen activiteiten die voor 1 juli 2018 bij de gemeente zijn ingediend. De prestatieafspraken gaan over de activiteiten in 2020. Deze prestatieafspraken zijn gezamenlijk gemaakt, de huurdersvereniging, woningbouwvereniging De Woningraat en de gemeente hebben een gelijkwaardige rol.

Diversiteit, doorstroming, duurzaamheid en betaalbaarheid zijn belangrijke thema’s voor de gemeente Lopik. De Woningraat draagt met de werkzaamheden opgenomen in het bod bij, aan de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente.

 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden