Bestemmingsplan Schuylenburcht onherroepelijk

Er zijn geen bezwaren ontvangen tegen het bestemmingsplan ‘Schuylenburcht’ in Oudewater. Hierdoor kan de omgevingsvergunning verleend worden. Met dit plan wordt de woningvoorraad in Oudewater uitgebreid met 69 sociale huurwoningen. 25 daarvan worden gereserveerd als zorgwoningen.

De omgevingsvergunning kan verleend worden voor 69 sociale huurwoningen
Op 30 november verliep de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan “Schuylenburcht” in Oudewater. Daarna moest er nog even gewacht worden op bericht van de Raad van Staten of er inderdaad niets was binnengekomen. Een week later konden we concluderen dat er geen bezwaren zijn ontvangen.
Na veel puzzelen, overleggen, participatietrajecten is het nu dus zover. De omgevingsvergunning kan verleend worden. Er mag gebouwd worden op de locatie waar de voormalige Schuylenburcht stond. Op deze plek bouwt De Woningraat 69 sociale huurwoningen waarvan er 25 gereserveerd worden als zorgwoningen. De Wulverhorst zal de zorg in deze woningen leveren.

Wethouder en bestuurder Woningraat zijn blij en trots op dit resultaat
Volgens wethouder Walther Kok is een enorme mijlpaal bereikt: “Dit plan voorziet in de grote woningbehoefte in Oudewater. Zeker in de sociale huursector is de nood hoog. Ook ben ik blij dat er binnen het plan ruimte is gevonden voor zorgwoningen. En dat De Wulverhorst hier samen met ‘Onderling Sterk’ activiteiten kan ontplooien voor mensen met een beperking.” Directeur/bestuurder van de Woningraat voegt toe: “We zijn heel trots dat we nu echt kunnen beginnen met het voorbereiden van de bouw. Deze appartementen zijn hard nodig om de grote vraag naar sociale huurwoningen op te vangen.”

De bouw wordt voorbereid
De Woningraat is al druk bezig met vinden van een aannemer om het project te gaan realiseren en dat loopt voorspoedig. De verwachting is dat medio volgend jaar de eerste palen de grond in kunnen.

Zorg alvast voor een inschrijving bij WoningNet regio Utrecht
De verhuur van de appartementen vindt plaats na de start van de bouw. Er is nu nog geen datum vastgesteld waarop de inschrijfperiode begint. Wil je in aanmerking komen voor een appartement? Zorg dan tijdig voor een inschrijving bij WoningNet regio Utrecht. Inschrijven kan via www.woningnetregioutrecht.nl/inschrijven