Aanpassingen WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan wonen. U kunt een Wmo-aanvraag indienen bij de gemeente waar je staat ingeschreven.

Veel gevraagd over Aanpassingen WMO

Wat houdt de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) in?

Algemeen

Je kunt bij de gemeente voor sommige medische aanpassingen in aanmerking komen. Dit loopt altijd via de gemeente in samenwerking met De Woningraat.

Hoe kan ik een WMO-aanpassing in mijn woning aanvragen?

Algemeen

Je kunt een WMO aanvraag (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) indienen bij de gemeente waar je ingeschreven staat.

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de WMO-aanpassing in mijn woning?

Algemeen

De gemeente is hiervoor verantwoordelijk.

Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de WMO-aanpassing in mijn woning?

Algemeen

Hiervoor is De Woningraat in samenwerking met de gemeente verantwoordelijk.

Welke aanpassingen of hulpmiddelen vallen onder de WMO?

Algemeen

Kijk hiervoor op de website van je gemeente.